§1
Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.modneskarpety.pl są osoby odpowiedzialne za markę "ModneSkarpety" .

§2
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email kontakt@modneskarpety.pl

§3
Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§4
Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC (Kodeksu Cywilnego), lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§5
Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§6
Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

§7
Konsument w ciągu 14 dni może odstąpić od umowy licząc od dnia wydania rzeczy.

§8
Miejscem składania reklamacji jest siedziba marki, którą można uzyskać poprzez kontakt mailowy. Procedura gwarancyjna zakłada, że klientowi przysługuje 2 lata na reklamowanie towaru w trybie niezgodności towaru z umową.

§9
Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów i jej przyjęcie przez sklep internetowy za pomocą formularza na stronie sklepu.

§10
Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu lub konto paypal.

§11
Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 24h od momentu poprawnie złożonego zamówienia, nie dłużej jednak niż 96h.

§12
Za zwłokę z nieopłaconym zamówieniem sklep ma prawo anulować zamówienie do momentu wyjaśnienia sprawy.

§13
Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zabrania się klientowi umieszczania na stronach sklepu (np. formularz opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym.

§14
Klient/Odbiorca akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z §13.

§15
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.07.2014 i w przyszłości może ulec zmianie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.